2012

Makten måste alltid spridas

2012-08-26 Uppsala Nya Tidning

Den som tror att marknadsekonomi har något slags logiskt samband med politisk högerorientering eller med fientlighet mot välfärdsstaten kan aldrig ha hört talas om Assar Lindbeck. Lindbeck är utan tvekan den svenske ekonom som betytt mest för samhällsutvecklingen de senaste dryga femtio åren och är alltjämt i hög grad aktiv, skriver ledarskribenten Håkan Holmberg med anledning av Lindbecks memoarer.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se