2012

En lärare som på egen hand rättar sina egna elevers prov är den sämsta modellen vid nationella prov.

2012-09-01 Vestmanlands Läns Tidning

Vestmanlands Läns Tidning hänvisar i en ledare till ”en analys av resultaten gjord av statsvetarna Jonas Vlachos och Björn Tyrefors Hinnerich”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se