2012

Den svåra tillväxten

2012-09-03 Avanza

Villy Bergström skriver i en krönika att innovationspolitiken är diffus och disparat: ”Den bästa undersökningen av detta svårfångade område finns i en bok av professorerna Magnus Henrekson, Klas Eklund och Pontus Braunerhjelm. (Ett ramverk för innovationspolitik, Samhällsförlaget 2012). Deras analys berör hela samhället, alla områden, branscher och politikområden. Jämfört med investeringspolitiken är det svårt att utpeka konkreta, begränsade insatser från det politiska systemet för att främja innovationer och entreprenörskap. Det handlar om företagsklimat, utbildning, forskning och ekonomiska incitament.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se