2012

Friskolor sätter högre betyg på nationella proven

2012-09-08 Dagens Eko

IFN-forskaren Jonas Vlachos intervjuas av Ekoredaktionen med anledning av hans forskning om betygsättning av nationella prov: ”Friskolor på högstadie- och gymnasienivå sätter högre betyg på de nationella proven än kommunala skolor, trots att proven är likvärdiga. Det menar Jonas Vlachos, docent i Nationalekonomi vid Stockholms universitet, som på DN Debatt i dag föreslår en extern rättning av proven för att se till att elever bedöms likvärdigt.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se