2012

Omotiverat höga betyg på friskolor

2012-09-08 TT

I en intervju med TT (bland annat publicerad i Sundsvalls Tidning) förklarar IFN-forskaren Jonas Vlachos: ”- Man har sett i den internationella Pisa-jämförelsen att det inte finns några skillnader mellan kommunala och fristående skolor i resultat, medan det finns det i de inhemska nationella proven. En möjlig förklaring skulle kunna vara precis det vi hittar - det vill säga att friskolor i genomsnitt är generösare i sin provbedömning.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se