2012

Rättvisare betyg

2012-09-09 Helsingborgs Dagblad

I en ledarnotis kommenteras IFN-forskaren Jonas Vlachos samt Björn Tyrefors Hinnerichs forskning som presenterats på DN debatt: ”Forskarna föreslår ett ökat inslag av extern rättning av proven. Det är ett sätt, men det behövs också ökad vägledning och kontroll av hur olika skolor arbetar med de nationella proven.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se