2012

Spara några miljarder till de nya jobben

2012-09-13 Svenska Dagbladet

Chefredaktör PJ Anders Linder refererar i en signerad krönika på ledarsidan i Svenska Dagbladet till ett förslag framfört av IFN-forskarna Magnus Henrekson och Tino Sanandaji i Ekonomisk debatt (5/2012). Det gäller optionsbeskattning och att denna bör avskaffas. ”De talar inte om optionsprogram i etablerade storföretag, där det finns frågetecken kring sambanden mellan arbetsinsats och belöning, utan om optioner i nya och onoterade bolag. I sådana företag kan optioner vara ett mycket effektivt verktyg för att skapa samstämmighet mellan grundarnas/entreprenörernas och de externa investerarnas intressen, men det är också ett sätt att locka kvalificerade personer att komma ombord trots att de har välbetalda anställningar på andra håll. på andra håll.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se