2012

Bra med sänkt bolagsskatt

2012-09-14 Länstidningen Österund, m fl

TT intervjuade Åsa Hansson, IFN, i samband med att regeringen i budgetpropositionen föreslog sänkt bolagsskatt. Hon siar bland annat om att åtgärden ”lär ge fler investeringar”. Hon förklarar vidare att ” dessutom kan företag välja att ta hem sin vinst och beskatta den i Sverige i stället för i ett annat land. Multinationella företag har ganska stort utrymme att välja var man lägger sin vinst”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se