2012

Nu måste det bli entreprenörernas tur

2012-09-14 Svenska Dagbladet

Regeringen gör inte rätt prioriteringar skriver PJ Anders Linder i en ledare i en kommentar om förslaget till sänkt bolagsskatt. ”Svensk bolagsskatt är några procentenheter högre än i omvärlden. Vår kapitalskatt är snarare dubbelt så hög.” PJ Anders Linder skriver att ”Det har funnits en föreställning om att utländska investeringar ersätter inhemska om entreprenörsvillkoren är för dåliga. I två färska och ytterst läsvärda expertrapporter till Företagsskattekommittén har Magnus Henrekson och Tino Sanandaji visat att det synsättet är förlegat.” Han avslutar med att berömma det investeraravdraget som regeringen föreslagit men avslutar med orden: … det behövs mycket mer av samma sort.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se