2012

Syna vinstförespråkarnas argument

2012-09-17 Aktuellt i Politiken (S)

”Den bild Svenskt Näringsliv försöker sprida, att vinstintresset skapar ett obegränsat antal aktörer med sinsemellan mycket olika upplägg av verksamheten, stämmer helt enkelt inte” skriver Anne-Marie Lindgren och hänvisar bland annat till ett uttalande av professor Magnus Henrekson, IFN: ”Vad ska man då säga om följande torra konstaterande från chefen för Institutet för Näringslivsforskning, Magnus Henrekson (i SvD 18.8)? Årskullarna i gymnasiet minskar nu så skolmarknaden krymper, och det leder sannolikt till ’ökad konsolidering med färre aktörer. De som kommer att tvingas lägga ner är antagligen främst de små aktörerna’”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se