2012

Att kryssa sig fram i politiken

2012-09-23 Folkbladet

I en ledarkommentar skriver Widar Andersson om personval med anledning av en rapport som IFN-forskarna Johanna Rickne och Olle Folke presenterat inom ramen för SNS-analys. Widar Andersson kommenterar varför det är så relativt få som använder möjligheten att personrösta. Han citerar deras DN-debatt-artikel i ämnet: "Det kan bero på att det har spridits en olycklig missuppfattning att kryssen inte spelar roll” och fortsätter, ”Så kan det säkert vara. En omständighet med minst lika stor betydelse är att de flesta politiker och kandidater är totalt okända för den röstande allmänheten.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se