2012

Hög ägarskatt stoppar potentiella entreprenörer

2012-09-26 Dagens Nyheter

Föråldrade teorier, så förklarar de två IFN-forskarna professor Magnus Henrekson och Tino Sanandaji den svenska skattepolitiken gentemot entreprenörer. ”Sverige har för få entreprenörer. Att mot den bakgrunden sänka bolagsskatten samtidigt som ägarskatterna ligger kvar på hög nivå är att gå fel väg. Sänkt bolagsskatt gynnar multinationella företag som vill etablera sig i Sverige, men stimulerar inte framväxten av nya svenska företag” menar de.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se