2012

Företag i centrifugen

2012-09-27 Svenska Dagbladet Näringsliv

Företagsförvärv och avsked har blivit vardagsmat på svenska företag. Men är stora omorganiseringar vägen till framgång eller en kortsiktig lösning som riskerar att få motsatt effekt? Undrar SvD Näringsliv i ett reportage. Lars Persson, docent och vice vd vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN, intervjuas. Han anser att konkurrenstrycket på svenska företag har ökat och att det har skapat ett mer dynamiskt arbetsliv och näringsliv. ”Det nya näringslivet är sådant att vi får vänja oss vid att inte kunna utföra samma jobb i 45 år. Jag tror att omorganiseringar är till godo om man har en väl fungerande arbetsmarknad i grunden, och inte som i Spanien fastnar i arbetslöshet”, säger Lars Persson.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se