2012

Behovet av reformerade immateriella rättigheter

2012-10-03 Ekonomisk Debatt 6/2012

Patent och upphovsrätt ger incitament till skapande och kommersialisering av nya produkter och verk samt underlättar kontrakt och kunskapsöverföring, konstaterar Roger Svensson, docent i nationalekonomi och forskare vid IFN, Institutet för Näringslivsforskning i Ekonomisk Debatt nr 6/2012. Han skriver att produkter inom nya områden, t ex mjukvaror och bioteknik, har andra egenskaper än traditionella produkter och kan behöva annorlunda skydd. ”Mjukvaror är sekventiella, har kort livslängd, låga kostnader och många applikationer. Därför bör längden för mjukvarupatent förkortas och skyddet begränsas till vad som anges i patentkraven.” Trots detta har upphovsrätten fått en allt längre giltighetstid, vilket inte har något stöd i forskningslitteraturen.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se