2012

Teknikintensivt nyföretagande och tillväxt i branscher och företag

2012-10-03 Ekonomisk Debatt 6/2012

I en artikel frågar IFN-forskaren Frédéric Delma tillsammans med Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm samt Karin Hellersted, Internationella Handelshögskolan i Jönköping om teknikintensivt nyföretagande bidrar relativt mer till tillväxt i branscher med mer behov av ny teknik? Ett av resultatet i den redovisade studien är att entreprenörkap som mekanism för att kommersialisera ny kunskap har en begränsad tillväxteffekt på företag i Sverige. Författarna föreslår en rad åtgärder som han avhjälpa denna brist.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se