2012

Vikingarna hämmade tillväxten

2012-10-07 Svenska Dagbladet Under Strecket

Två nya böcker granskar myntets historia och väcker frågan vad de medeltida erfarenheterna kan lära oss i den aktuella krisen för euron skriver docent Bo Franzén. En av de böcker han refererar till är IFN-forskaren Roger Svenssons Renovatio Monetae. Brakteater och myntningspolitik i högmedeltidens Europa.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se