2012

Forskning är inte allt

2012-10-10 Svenska Dagbladet

Benjamin Katzeff Silberstein skriver på ledarsidan om boken Blir vi sjuka av inkomstskillnader? (Studentlitteratur 2012), författad av nationalekonomerna Andreas Bergh, Therese Nilsson och Daniel Waldenström. "Författarna har grävt i forskningsunderlaget kring samband mellan inkomstskillnader och hälsa. Slutsatsen är att det inte finns något rakt och entydigt svar, men att kopplingen på individnivå verkar vara svag. Sambandet mellan inkomstnivå och hälsa, däremot, är tydligt positivt." Han förklarar vidare: "Den mest entydiga lärdomen av forskningen kring inkomster och hälsa, att döma av gårdagens seminarium, är vikten av att lyfta inkomsterna hos dem som tjänar minst."

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se