2012

Ägarskatterna har stor betydelse

2012-10-11 Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen ett seminarium om bolagsskatter där professor Magnus henrekson, vd för IFN, var talare. "Det finns de som hävdar att ägarskatter inte har någon betydelse – men i så fall skulle man kunna sätta dem till 100 procent och då har det ingen betydelse vem som äger och kontrollerar företagen." Så provokativt inledde Urban Bäckström seminariet.
Magnus Henrekson pekade på att de entreprenörer med störst potential att bli riktigt framgångsrika inte är de arbetslösa utan det är de som arbetat i väl fungerande företag och ser nya möjligheter att göra något bättre. För att de ska våga lämna jämförelsevis trygga anställningar behövs generösare villkor i skattesystemet både för dem och för att de ska kunna locka med sig fler talanger.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se