2012

"Jag drivs av mitt samhällsintresse"

2012-10-19 Entré

I tidningen Entré utgiven av ESBRI, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning, förklarar professor Magnus Henrekson, vd IFN, bland annat hur det kom sig att han började forska om entreprenörers villkor.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se