2012

Pensionering kan vara hälsofarlig

2012-11-23 Forskning & Framsteg

I en kort notis skriver Forskning & Framsteg om en ny studie av Gabriel H. Sahlgren, IFN:"... äldre personer i elva europeiska länder visar att pensioneringen påverkar vår hälsa negativt. Såväl självrapporterad och fysisk hälsa som mentalt välbefinnande minskar när man slutar arbeta. Effekten är lika stark för kvinnor som för män."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se