2012

Avdrag för läxhjälp blir dyrt och ojämlikt

2012-11-28 Svenska Dagbladet

På Brännpunkt skriver IFN-forskaren Jonas Vlachos om regeringef förslag att utvidga rut-avdraget till läxhjälp. Han menar att förslaget är problematiskt från både effektivitets- och likvärdighetssynpunkt.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se