2012

EU - inte så toppstyrt som vi tror

Sundsvalls Tidning 2012-12-06

IFN-forskaren Andreas Bergh skriver i en krönika om bland annat Lissabonstrategin och EU:s förmenta toppstyrning. "Det hävdas ofta att EU är toppstyrt. Men toppens möjligheter att styra vad som faktiskt händer i de olika medlemsländerna är högst begränsade."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se