2013

DN feltolkar rapport

2013-01-25 Svenskt Näringsliv

DN skriver i en artikel att löneskillnaderna mellan ung och gammal är rekordstora. Den slutsatsen anser Björn Lindgren, expert på arbetsmarknadsfrågor, bl.a. bygger på en slarvig genomläsning av rapporten. Han stödjer sitt resonemang bland annat på ett working paper av IFN-forskaren Per Skedinger.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se