2013

Tjänstesektorn ger jobb - men det går långsamt

2013-01-02 Arbetarbladet

IFN-forskaren Henrik Jordahl säger i en intervju att Sveriges ekonomi och sysselsättning blir allt mer beroende av tjänster: "Sett över tid är det en väldigt tydlig trend att tjänstesektorn ökar. När det är ekonomisk kris går strukturomvandlingen ännu fortare."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se