2013

”Avskaffa ränteavdragen och sänk inkomstskatten”

2013-01-17 Dagens Nyheter

Det finns stor potential för ett enklare skattesystem i Sverige. I vårt förslag utgår vi från en enhetlig inkomstskatt på 25 procent i kombination med en bredare skattebas, till exempel i form av slopade ränteavdrag, skriver tre ekonomer i Dagens Nyheter. En av dessa är Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet och affilierad till IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se