2013

Vart tog vår-Löfven vägen?

2013-01-21 Svenska Dagbladet

I en ledare i Svenska Dagbladet skriver PJ Anders Linder om Stefan Lövéns första år som (S)-ledare. I detta sammanhang förklarar han att "förnyelsetrycket på regeringen har minskat". Han skriver: "Tänk om all den tid som regeringspartierna lägger på att bekämpa försämringar för företagandet kunde läggas på fortsatta förbättringar! Det finns gott om lovande tankar att bygga vidare på: Braunerhjelm/Eklund/Henreksons förslag till ett ramverk för innovationspolitiken ..."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se