2013

”Låt oss vara ärliga om invandringens konsekvenser”

2013-01-25 Dagens Nyheter

Den debatt om migrationens konsekvenser för landets ekonomi som inleddes med att IFN-forskaren Tino Sanandaji skärskådade boken Migrationens kraft, avslutades med en replik från samma forskare. Han skriver: "Författarna ifrågasätter mina 'värderingar' eftersom jag påpekat deras faktafel i boken. En av mina värderingar är ärlighet. De som av principiella skäl stödjer fri invandring bör vara ärliga om vad konsekvenser är för välfärdsamhället."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se