2013

Det våras för lokala valutor

2013-02-13 Miljö & utveckling

Behövs det kompletterade valutor som bara är giltiga i närområdet och som gynnar lokal handel samt bidrar till lägre klimatpåverkan,frågar sig Miljö & utveckling. Tidningen har bland andra talat med IFN-forskaren Henrik Horn som instämmer i att koldioxidutsläppen måste minskas radikalt men är skeptisk till att lokala valutor skulle ha en positiv miljöpåverkan och kallar forslagen politiskt utopiska.

"Om tanken är att minska transportutsläppen så är det bättre att exempelvis beskatta dem. Valutapolitik är helt fel ekonomiskt instrument for att minska koldioxidutsläppen. Den har typen av förslag är som att försöka skruva i en skruv med en hammare," säger Henrik Horn till tidningen.

Han påpekar också att närproducerade varor (som antas gynnas genom införande av lokala valutor) inte alltid är bättre ur miljösynpunkt.

"Transporterna står bara för en liten del av de totala utsläppen. Sedan har du alIa produktionsutsläpp. Vi kan odla bananer i Sverige och då far vi låga transportutsläpp men klimatet påverkas starkt negativt av de ofrånkomliga höga produktionsutsläppen."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se