2013

Att spara är billigt

2013-02-19 Dagens Industri

Magnus Henrekson, IFN, skriver i ett debattinlägg att Stefan Fölster (DI 13/2) har fel i en av sina förklaringar till underinvesteringar i bostäder, nämligen att det inte skulle vara förmånligt att spara i Sverige. "Skattesystemet har gjort det exceptionellt förmånligt att spara och hushållssparandet är numera högt" skriver Magnus Henrekson och fortsätter: "Men den förmånliga skatten gäller endast i placeringar i bankernas fondprodukter och noterade värdepapper."

Debattinlägger avslutas:

"Således är sparandet numera både omfattande och skattegynnat, men bostadsbyggandet är ändå exceptionellt lågt givet demografin och inkomstutvecklingen. Ur detta följer två viktiga slutsatser:

  • regleringarna av byggande, hyressättning och planprocesser bör komma än mer i fokus för diskussionen;
  • dagens skatteregler visserligen är generellt förmånliga för sparande, men kanaliserar sparandet bort från finansiering av bostäder och icke-noterade företag."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se