2013

Tjugo år senare är halva jobbet kvar

2013-02-19 Svenska Dagbladet

I en huvudledare skriver Maria Ludvigsson om "den 20 år gamla men ständigt aktuella Lindbeckkommissionen".
Hon förklarar att enligt Assar Lindbeck själv, kommissionens ordförande och IFN, har ungefär hälften av förslagen genomförts, och lika många återstår.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se