2013

Den bortglömda generaliteten

2013-02-20 Ekonomisk Debatt

I Ekonomisk Debatt nr 1 2013 diskuterar IFN-forskaren Niclas Berggren behovet av en skattereform. Han förklarar att efter 1980- och 90-talets skatteföreningar har undantagsreglerna, eller särbehandlingen av olika grupper, åter blivit fler. Är detta ett problem, frågar Niclas Berggren och svarar: "Ja, enligt min mening finns det mycket som talar för att graden av generalitet bör vara hög vid varje given skattekvot."

Han pekar på en rad skäl som drar mot respektive för en skattereform och avslutar: "Min förhoppning är att generaliteten inte glöms bort i de ekonomisk-politiska diskussionerna framöver. Av såväl rättvise- som effektivitetsskäl förtjänar den en mer framskjuten plats."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se