2013

Staten och kapitalet

2013-02-22 Handelsbanken TV

IFN-forskaren Henrik Jordahl intervjuas i Veckomagasinet, Handelsbankens TV. Titeln är "Staten och kapitalet". Han svarar på frågan om vad som händer med företag när de privatiseras. Han förklarar bland annat att de privatiserade företagen blir mer lönsamma och mer effektiva.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se