2013

Ojämn skattebörda

2013-02-28 Barometern

I en ledarkommentar i Barometern refereras till Daniel Waldenström som är affilierad till IFN. Han har gästat Kalmar för att presentera en konjunkturrapport. Tidningen skriver att forskning visar att kunskaper om skattesystemet hänger samman med hur man ser på systemet i termer av legitimitet.

Ju högre kunskaper, desto större acceptans för skattesystemet. Krångliga skatter urgröper således skattemoralen. En orsak är att många tror att skatterna är högre än de i själva verket är. Men, forsätter Barometern "kanske överraskade Waldenström mest när han påpekade att höginkomsttagarna sedan 1990-talets inledning står för en allt större del av skatteinbetalningarna. Oppositionspartierna brukar ju hävda att skattesänkningarna gynnat de välbeställda, att klyftorna skulle öka."

Artikeln online (behörighet kan krävas)

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se