2013

Ojämlikhet i landet guldyra

2013-03-04 Dagens Arena

I en ledarkommentar att statsministern styr uruselt i minoritet, SD växer och blockpolitiken håller på att lösas upp. Dagens Arena hänvisar bland andra till IFN-forskaren Assar Lindbeck och förklarar att denne "upplyser om att de ekonomiska ramverk som vi fick på 1990-talet var ansvariga då, men de är för hårda och oansvariga i dag."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se