2013

Fri invandring ingen vinstaffär

2013-03-06 Axess nr 2

IFN-forskaren Tino Sanadaji skriver i Axess magasin nr 2 2013 att ekonomiska argument för fri invandring inte håller. "Slutsatsen från forskningen är att invandring kan vara en vinstaffär eller förlustaffär beroende på invandrares utbildning och grad av integration på arbetsmarknaden". Han menar att obegränsad rörlighet över gränser omfördelar tillgångar och politisk makt från existerande till nya ägare och utmanar principen om medborgerlig äganderätt.

Tino Sanandaji skriver: "Det finns i själva verket en fundamental konflikt mellan äganderätt och fri rörlighet. Exkludering av andra är själva grunden i äganderätten." Han förklarar att slutsatsen att den fria rörligheten skulle stå över alla andra principer inte följer av den klassiska liberalismen. "Det viktigaste exemplet på spänningen mellan fri rörlighet och andra principer är den privata äganderätten. Även den privata äganderätten begränsar den fria rörligheten, och anses inom liberal teori ha företräde."

Tino Sanadaji drar slutsatsen att "de klassiska socialisterna accepterade inte den privata äganderätten som legitim och ville därför omfördela tillgångar från rika till fattiga inom länder." Han fortsätter: "I dag finns det de som inte accepterar den medborgerliga äganderätten som legitim och därför vill omfördela tillgångar från rika till fattiga mellan länder. Rörelsen för avskaffandet av den privata äganderätten var ett historiskt misstag. Orsaken till misstaget var i grunden att socialister inte hade teorier om varför privat egendom var en legitim och effektiv institution. På samma sätt baseras dagens rörelse för att avskaffa medborgerliga äganderätt på en ytlig analys av de institutioner som föreslås avskaffas."

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se