2013

Backa inte från reformen med elområden

2013-03-15 Svenska Dagbladet

Sven-Olof Fridolfsson, Pär Holmberg och Thomas Tangerås, alla tre IFN-forskare, skriver på Brännpunkt i Svenska Dagbladet om den elområdesreformen som sjösattse för drygt ett år sedan. De menar att med den "har elmarknaden effektiviserats". Samtidigt har dock reformen mött stort motstånd från konsumenter i södra Sverige. "Näringsdepartementet har nu snabbutrett olika åtgärder för att minska elpriserna i Sydsverige och risken är stor att reformen backas. Detta vore olyckligt. Antalet elområden borde istället öka."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se