2013

Integration är mer än arbetslinjen

2013-03-18 VästerviksTidningen

Ax:son Johnson-stiftelsen arran gerade nyligen ett seminarium om migration och integration. I en ledare skriver tidningen: "i ena ringhörnan: debattören Fredrik Segerfeldt, som förklarade varför liberaler måste vara för fri invandring. I andra ringhörnan: ekonomen Tino Sanandaji, som förklarade varför liberaler i en välfärdsstat måste vara emot fri invandring." Med referens till fenomenet "white flight", när den inhemska befolkningen flyr ett bostadsområde, menar tidningen att "om 'kraftigt ökade inkomstskillnader' innebär att inte bara invandrare utan även infödda arbetare får leva på svältlöner, då lär det bli svårt att skapa gemenskap eller hindra framväxten av populistpartier. Eliterna bör nog tänka igenom den fria invandringen noga."

Denna ledare har även publicerats i HelaGotland 2013-03-20

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se