2013

Kan ekonomer skriva?

2013-03-19 Sydsvenska Dagbladet

Sydsvenskan har ställt ett antal frågor till Therese Nilsson, som är affilierad till IFN och ny redaktör för tidskriften Ekonomisk Debatt.

Vilken är den största samhällsekonomiska frågan?

"Det som diskuterats mest den senaste tiden är den ekonomiska krisen och att den får effekter på alla oavsett om landet är i kris eller inte. Diskussionen handlar främst om vad som orsakat den och hur olika konsekvenserna blir beroende på kvaliteten på formella och informella institutioner, så som äganderätter och graden av korruption" säger Therese Nilsson.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se