2013

Fenomenet Assar Lindbeck

2013-03-21 Norrländska Socialdemokraten

I en ledare med rubriken "Fenomenet Assar Lindbeck" skriver NSD om memoarboken "Ekonomi är att välja" att den fantastisk läsning. "För intresserade av svensk samhällsdebatt är Lindbecks bok ett hav att ösa ur, liksom för den som är intresserad av nationalekonomins rent vetenskaplig utveckling sedan 1950-talet. Dessutom finns mycket att hämta om man är intresserad av frågor som rör forskningens roll och samhällets krav."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se