2013

Elprisskillnader i Sverige är motiverade

2013-03-25 Svenska Dagbladet

I en slutreplik på SvD Brännpunkt menar de tre IFN-forskarna Sven-Olof Fridolfsson, Pär Holmberg och Thomas Tangerås (som inledde debatten på Brännpunkt den 14/3) att det låter betryggande när It- och energiminister Anna-Karin Hatt (Brännpunkt den 21/3) förtydligar regeringens ambition att se till så att Sverige har en integrerad och välfungerande elmarknad. "Men vi undrar vad som menas med att åtgärder ska kunna vidtas för att minska omotiverade elprisskillnader mellan elområden.

Regeringen har föreslagit att Svenska Kraftnät ska stå som motpart till de aktörer som vill köpa prissäkring och på så sätt få igång marknaden. Förslaget har dock kritiserats av tunga remissinstanser men, skriver IFN-forskarna, "vi anser tvärtom att Svenska Kraftnät:s monopolmakt utgör ett argument för att just de ska sälja prissäkringskontrakt. Genom att tvinga Svenska Kraftnät att sälja en viss andel prissäkringskontrakt begränsar man deras incitament att utnyttja monopolmakt i elnätet." De anser vidare att "regeringens förslag om att Svenska Kraftnät ska tvingas sälja prissäkringskontrakt är värt att utreda vidare".

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se