2013

Friskolesystemet motverkar segregation

2013-03-25 NewsMill

Hans Bergström tidigare chefredaktör DN menar att det svenska friskolesystemet "... motverkar boendesegregationen genom att ingen tvingas gå i just den skola där man bor." Han hänvisar bland annat till forskning av docent Jonas Vlachos, affilierad till IFN, som visat att "expansionen det senaste decenniet har letts av skolföretag, som i betydligt större utsträckning än kooperativ, stiftelser o dyl riktar sig till elever med olika social bakgrund. Friskolor drivna av seriösa skolföretag har till exempel en betydligt högre andel elever med utländsk bakgrund än skolor i allmänhet i Sverige."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se