2013

Den skadliga omorganisationen

2013-04-02 Uppsala Nya Tidning

I ett debattinlägg skriver Stefan Jonsson, professor i organisation vid Uppsala universitetk, att det var "kommunaliseringen som ledde till att skolresultaten och lärarnas status föll".  Stefan Jonsson hänvisar bland annat till forskning av Jonas Vlachos som är affielierad till IFN.  Jonson skriver: "Slutsatserna är att elever i friskolor som drivs av vinstdrivande företag verkar lära sig lite mindre än de i kommunala alternativ, medan elever i icke-vinstdrivande friskolor lär sig lite mer. Men på det hela taget påvisas inte några större kvalitetsskillnader alls."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se