2013

Mer rättvisande betygssättning i svensk skola

2013-04-02 NewsMill

I ett inlägg om betyg i skolan hänvisar Niklas Håkansson bland annat till forskning av Jonas Vlachos, affilierad till IFN. Han visar att "i dagens skolsystem fungerar betyg mycket dåligt som mått på studieresultat i form av faktiskt kunnande. Betyg har blivit ett verktyg för manipulation i konkurrensvillkoren mellan olika skolor, och hur skulle det kunna vara på annat sätt när skolorna i nuvarande system med elevpeng blir beroende av all positiv uppmärksamhet de kan få?".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se