2013

Viktiga korrigeringar

2013-04-02 Trelleborgs Allehanda

I en debattartikel skriver Per Ingvar Jönsson, doktor i ekonomisk historia, om Lindbeckkommissionen och behovet av politiskt mod. "... speciellt på två områden har det saknats politiskt kraft att korrigera. Systemfelen på arbets- och bostadsmarknaderna har medverkat till den rådande insider/outsider-situationen." Skribenten hänvisar till Assar Lindbecks memorarer: "Ekonomi är att välja som Lindbeck fyndigt satt som titel på sin senaste bok. Det är hög tid att ta hans råd på allvar och genomföra förslagen för att eliminera hindren för outsiders."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se