2013

Arbetslösa - en ny miljardindustri

2013-04-03 Sveriges Television

SVT har granskat ett 20-tal bolag som Arbetsförmedlingen har betalat ut miljarder till för att få arbetslösa i jobb. Granskningen visar att flera av de företag, som har större delen eller hela sin omsättning från Arbetsförmedlingen, haft vinstmarginaler på över 25 procent.
Magnus Henrekson, IFN, är en av de intervjuade på SVT:s webbplats. Han förklarar att "det är på samma sätt som att du helt plötsligt skulle fördubbla byggandet i landet. Då kommer priset på byggtjänster och byggmaterial att öka. För alla vet att du måste köpa upp det här. Och då blir det dyrare".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se