2013

Andreas Bergh om korruption i svenska kommuner

2013-04-09 TV4

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi IFN, intervjuas i TV4 om korruption i svenska kommuner. Detta med anledning av ”Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska” till vilken han är en av medförfattarna. "Mer än hälften av svenskarna tror att det är vanligt eller mycket vanligt med korruption inom kommunerna. Det visar en rapport från Finansdepartementets expertgrupp."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se