2013

Lessons from a Feminist Paradise

2013-04-09 The American

Majoriteten mödrar eftersträvar inte att arbeta heltid för att nå samhällets övre skikt och den svenska politiken har möjliggjort för dem att leva som de önskar. Vi amerikaner bör se bortom könsretoriken och fundera över vad dessa skandinaver verkligen har uppnått. Med intentionen att skapa ett feministiskt paradis har svenskarna oavsiktligt skapat en fristad för ”vanliga dödliga ", skriver Christina Hoff Sommers, American Enterprise Institute. Hon citerar bland annat forskning av Magnus Henrekson och Mikael Stenkula, IFN, om varför det finns så få kvinnliga toppchefer i Europa.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se