2013

Misstro mot offentliga tjänstemän

2013-04-09 Publikt

Publikt.se som ges ut av fackförbundet ST, skriver att svenskarna misstror offentliga tjänstemän. "Nio av tio tror att personliga kontakter är avgörande för hur man blir bemött". Om ”Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska” skriver tidningen bland annat: "I rapporten hävdar de att korruptionsproblemen i Sveriges kommuner finns i en etisk gråzon som inte självklart faller inom snäva juridiska definitioner".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se