2013

Så hamnade staten och kapitalet i samma båt

2013-04-09 Veckans Affärer

"De familjer som kontrollerade störst börsvärden på 1960-talet - Wallenberg, Johnson, Stenbeck - är fortsatt dominerande ett halvt sekel senare. Och det är ingen slump, snarare effekten av en lång och målmedveten politik.I rapporten" skriver veckans Affärer. Tidningen hänvisar bland annat till rapporten "Globaliseringen och den svenska ägarmodellen" (2008) där Magnus Henrekson, IFN, och Ulf Jakobsson "lyfter fram fem centrala delar i socialdemokratins samhällsbygge som gynnat ett koncentrerat ägande: skattepolitiken, finansmarknadsregleringarna, kanaliseringen av sparandet i ekonomin, arbetsmarknadspolitiken och den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se