2013

Svenskar misstror offentliga tjänstemäns ärlighet

2013-04-09 Dagens Nyheter

Svenskar tror i högre utsträckning än andra nordiska medborgare att den offentliga sektorn är korrumperad, skriver fyra forskaren i ett inlägg på DN Debatt. Två av dessa är IFN-forskare: Andreas Bergh och Richard Öhrvall. Inlägget bygger rapporten "Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska ". Forskarna som visar att korruptionsmisstankarna framför allt finns på kommunal nivå menar att människors misstro gentemot tjänstemän och politiker måste tas på allvar. "Ett av våra förslag är att ett antal slumpvis utvalda kommuner granskas av personer utan koppling till kommunen".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se